PRZEBIEG WSPÓŁPRACY

 1. SPOTKANIE Z INWESTOREM
  To etap, w trakcie którego poznajemy się i definiujemy gusta. Inwestor określa jaką przestrzeń przeznacza do zaprojektowania, wskazuje kierunki stylistyczne, które preferuje, przedstawia swoje oczekiwania. Rozmowa służy architektowi m.in. do poznania osoby inwestora, określenia potrzeb i środowiska w jakim funkcjonuje/jakie warunki ma spełniać dana przestrzeń by jak najpełniej zrealizować program użytkowy wnętrza a także osiągnąć satysfakcję
  z estetyki wnętrza.
 2. INWENTARYZACJA
  Obejmuje dojazd do określonej przestrzeni i szczegółowy pomiar. W przypadku kiedy inwestor dysponuje danymi (rzuty, przekroje przestrzeni) niezbędny jest pomiar sprawdzający zgodność stanu obecnego. W trakcie inwentaryzacji wykonuje się także dokumentację fotograficzną zastanej przestrzeni.
 3.  PROGRAM UŻYTKOWY
  Na tym etapie przygotowywane są wersje (zwykle 2) układu funkcjonalnego wnętrza. Materiały, na których pracujemy wtedy to rzuty i przekroje. Inwestor dokonuje wyboru jednej
  z propozycji.
 4.  KONCEPT STYLISTYCZNY / WIZUALIZACJE
  Jesteśmy wzrokowcami. Zdarza się, że zanim rozpoczniemy pracę nad estetyką przestrzeni, ustalany jest bardziej szczegółowo klimat/charakter wnętrza. W tym przypadku pomocny może być tzw. moodboard czyli rodzaj planszy zestawiającej elementy wyposażenia/wykończenia pozwalające zdefiniować kierunek stylu i charakteru. Niemniej jednak najważniejsze są w tym miejscu wizualizacje. Przygotowywane są na ogół dwa warianty danej przestrzeni przy zastosowaniu odmiennych środków stylistycznych pozostających w klimacie danego wnętrza.  Inwestor dokonuje wyboru, rozważamy ewentualne rozwiązania zastępcze.
 5.  OPRACOWANIE PROJEKTU
  Opracowanie projektu zawiera rysunki wykonawcze mebli, zabudów projektowanych na wymiar oraz innych elementów dedykowanych, rzuty i przekroje z układem zaprojektowanej przestrzeni, plany rozmieszczenia punktów sanitarnych, przyłączy i punktów elektrycznych, wyburzeń/nowych ścian.
  W pakiecie uwzględnione są zestawienia elementów  wyposażenia.  Opracowanie przekazywane jest inwestorowi/wykonawcom.
 6.  REALIZACJA / NADZÓR AUTORSKI
  To etap, który pozwala inwestorowi oszczędzić więcej czasu
  i oddać przestrzeń na czas robót w ręce wykonawców
  oraz architekta. Wykonawcy i architekt konsultują stosowane rozwiązania tak aby osiągnąć maksimum funkcjonalności oraz estetyki wykonania. Kolejne przyjazdy architekta na budowę
  w ramach nadzoru to z reguły czas dodatkowo płatny. Pozwala jednak uniknąć znacznych rozbieżności
  w zgodności projektu z realizacją.
 7. Istnieje możliwość realizacji “pod klucz” warunkowana m.in. dyspozycyjnością ekip wykończeniowych/stolarskich itd.